HKR -räätälöity tietomallikoulutus lisää organisaation asiantuntijuutta

Tietomallintaminen yleistyy rakennusalalla ja tuo mukanaan uusia toimintatapoja. Tietomallintamisen käyttöönoton sujuvuuden varmistamiseksi ja hyötyjen saavuttamiseksi on projektiryhmän tietomalliosaaminen avainasemassa.